Сфери на дейност

По-долу сме изброили част от правната материя в която имаме богат и дългогодишен опит.

Консултации и процесуално представителство в областта на административното и данъчното право

Повече

Консултации и процесуално представителство в областта на административнонаказателното право.

Повече

Консултации и процесуално представителство в областта на гражданското право

Повече

Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Повече

Изготвяне на документи и книжа

Повече

Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и ЧСИ

Повече

Подготовка на договори

Повече