Консултации в областта на данъчно и търговско право Устни и писмени консултации
и мотивирани становища по въпроси от всички отрасли
на българското данъчно, административно и гражданско право.
Повече

Сфери на Дейност

По-долу сме изброили част от правната материя в която имаме богат и дългогодишен опит.

Консултации и процесуално представителство в областта на административното и данъчното право

Консултации и процесуално представителство в областта на административното и данъчното право

Повече
Консултации и процесуално представителство в областта на административнонаказателното право

Консултации и процесуално представителство в областта на административнонаказателното право

Повече
Консултации и процесуално представителство в областта на гражданското  право

Консултации и процесуално представителство в областта на гражданското право

Повече
Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и ЧСИ

Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и ЧСИ

Повече
Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Повече
Подготовка на договори

Подготовка на договори

Повече

Николай Георгиев - адвокат

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1992г. От 1994г. до 2004г. е работил, като юрисконсулт в ОУИ към НАП, понастоящем ОДОП. Адвокат във Видинска адвокатска колегия от 2004г. със специализация в областта на данъчното право. Патентен представител. Специализация по ЗЗЛД.

Ползва писмено и говоримо руски и английски език.

Данъчни дела
95%
Административни дела
80%
Документи и книжа
70%