Консултации и процесуално представителство в областта на административното и данъчното право

Image

За контакти

Консултации и процесуално представителство в областта на административното и данъчното право

Данъчно, Финансово, Банково и Административно право – тази област от правото сеявява изключително важен фактор за всеки успешен бизнес. За успешното реализиране на добра бизнес идея е необходимо добре проведена финансова и данъчна политик­а. Ние вярваме, че това е областта в която добрата екипна работа между между адвокати, счетоводители и одитори ще доведе до възможно най-добрите резултати за нашите клиенти, затова и постоянно инвестираме в нашите квалифицирани кадри. Оценяваме и разбираме нуждата на част от клиентите си да работят в тясно сътрудничество с Административни органи поради което им оказваме постоянно съдействие и помощ.

Данъчно, Финансово, Банково и Административно право Услуги

- Данъчни консултации, изготвяне на данъчни политики в синхрон с данъчното законодателство, насочени към защита от негативно развитие на инвестиционната дейност на търговците;
- Изготвяне на възражения срещу ревизионни, данъчни доклади и актове;
- Обжалване на данъчни актове и наказателни постановления;
- Представителство и съдействие пред административни органи и институции;
- Подготовка на документи, свързани с осъществяване на административни процедури, тръжни документи и конкурсна документация;
- съдействие при лицензиране на финансови организации;
- консултиране на банкови и застрахователни договори;
- консултации и подготовка на договори, свързани с ипотечни и потребителски кредити;
- материално и процесуално представителство пред Административни и съдебни органи.